C C C C A+ A A- X

Дежурен съдия

По граждански дела:

Искания се приемат в служба „Регистратура - Гражданско отделение", етаж 2, всеки работен ден от 9,00 до 11,30 ч. Образци на формуляри на заявления/искания до дежурния съдия може да намерите освен на сайта и в служба „Регистратура - Гражданско отделение" .

Важно!                                                                                                                                                                                                                                                            

За издаване на разрешение от дежурен съдия по реда на чл. 130, ал. 3 СК за извършване на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, придобити от дете по наследство, задължително се представят доказателства за приемане на наследството по опис.

Дежурният съдия по граждански дела се произнася по:

Искане на разрешение за теглене на суми от влогове на малолетни деца. (doc) (pdf)

Искане на разрешение за теглене на суми от влогове на непълнолетни деца. (doc) (pdf)

Искане на разрешение за теглене на суми от влогове на лица, поставени под запрещение. (doc) (pdf)

Искане на разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на малолетни, непълнолетни и лица, поставени под запрещение (подава се в свободен текст)

Искане за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни, когато интересите между тях и родителите са противоречиви (подава се в свободен текст).

Заявления за отказ от наследство. (doc) (pdf)

Искане за изготвяне на справка за липса на образувани граждански и наказателни дела. (doc) (pdf)


Необходими документи при издаване на разрешение от районния съд

 

По наказателни дела:

Дежурният съдия работи с органите на МВР, следствие и прокуратура. 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация