C C C C A+ A A- X

Състав

Районен съд – Варна има две отделения – наказателно и гражданско, които се ръководят от заместник-председателите на съда.

В Наказателно отделение са сформирани 19 съдебни състава, които разглеждат наказателни дела от общ, частен и административен характер. Наказателните съдии полагат дежурства по разпити, бързи производства и по искания за налагане на мерки за неотклонение. Дежурствата се дават по седмичен график, предварително изготвен за цялата календарна година. Дежурният наказателен съдия работи единствено с органите на полицията, следствието и прокуратурата и няма пряк досег с граждани.

В Гражданско отделение са сформирани 34 съдебни състава, които разглеждат семейни и трудови спорове, спорове за делби на имущество, разглеждане на искове по търговски и граждански дела с цена на иска до 25 хиляди лева, заповедни производства и др. Гражданските съдии полагат дежурства по предварително изготвен ежемесечен график. Дежурният граждански съдия се произнася по: искания за разрешаване на теглене от детски влогове; за сключване на сделки или за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни; по заявления за приемане и отказ от наследство. Документи да разглеждане от дежурен съдия се приемат в служба „Регистратура ГО“ – ет. 2. Той се произнася по всички искания, постъпили до 11.30 ч., в деня на постъпването им, а след постъпилите след този час – на следващия ден.

Съобразно спецификата на създадените две отделения в РС – Варна е осъществено и разделението в службите от специализираната администрация, ръководени от съответните завеждащ-служби.

Част от специализираната администрация на РС – Варна са служба Бюро „Съдимост“ и Бюро „Призовки“. При РС – Варна работят 9 държавни съдебни изпълнители и  12 съдии по вписванията.

Цялостната организация, ръководство и контрол на дейността на отделните служби и на съдебна администрация се осъществява от съдебния администратор.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация