C C C C A+ A A- X

Председател

Ерна Якова-Павлова

и.ф. Председател

Телефон: (+359 52) 602 028

Местоположение: 9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57, етаж 6

Председател: Ерна Жак Якова – Павлова, избрана с решение на ВСС по протокол №50 от 6 ноември 2014 г. за втори пореден мандат за административен ръководител на съда.

Председателят на районния съд осъществява общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява. Той изготвяа годишен доклад за дейността на съда, както и информации, справки и статистически данни в електронна форма по образци и в срокове, утвърдени от Висшия съдебен съвет, които предоставя на ВСС и на министъра на правосъдието. В края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на Инспектората към Висшия съдебен съвет обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на съдиите, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстанции, а на министъра на правосъдието - и информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията. Председателят ръководи и контролира работата на държавните съдебни изпълнители, на бюрото за съдимост към съда и на съдиите по вписванията. Той назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби. Разпорежданията на председателя във връзка с организацията на работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него. В изпълнение на функциите си председателят се подпомага от зам.-председатели.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация