C C C C A+ A A- X

Съдии

Магистрати наказателно отделение

В Наказателно отделение са сформирани 19 съдебни състава, които разглеждат наказателни дела от общ, частен и административен характер. Наказателните съдии полагат дежурства по разпити, бързи производства и по искания за налагане на мерки за неотклонение. Дежурствата се дават по седмичен график, предварително изготвен за цялата календарна година. Дежурният наказателен съдия работи единствено с органите на полицията, следствието и прокуратурата и няма пряк досег с граждани.

Албена Славова

Съдия, титуляр на XXXII състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Атанас Шкодров

Съдия, титуляр на IV състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Валентин Пушевски

Съдия, титуляр на XLIV състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Валя Цуцакова

Съдия, титуляр на XV състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Георги Митев

Съдия, титуляр на V състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Даниела Михайлова

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Димо Цолов

Съдия, титуляр на II състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Ерна Якова-Павлова

Съдия

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Ивелина Димова

Съдия, титуляр на  I състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Ивелина Желева

Съдия, титуляр на XXVII състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Катя Савова

Съдия, титулар на III състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Мария Бончева

Съдия, титуляр на XXIX състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Милена Николова

Съдия, титуляр на XXIII състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Пламен Караниколов

Съдия, титуляр на ХХХVІІ състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Радостина Методиева

Съдия, титуляр на VI състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Росица Шкодрова

Съдия, титуляр на  ХХХVІІІ състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Силвия Обрешкова

Съдия, титуляр на XXVIII състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Сияна Генадиева

Съдия, титуляр на XIII състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Стояна Илиева

Съдия, титуляр на XLV състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Теодора Шишкова

Съдия, титуляр на XXXVI състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Христо Минев

Съдия, титуляр на XXII състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Магистрати гражданско отделение

В Гражданско отделение са сформирани 34 съдебни състава, които разглеждат семейни и трудови спорове, спорове за делби на имущество, разглеждане на искове по търговски и граждански дела с цена на иска до 25 хиляди лева, заповедни производства и др. Гражданските съдии полагат дежурства по предварително изготвен ежемесечен график. Дежурният граждански съдия се произнася по: искания за разрешаване на теглене от детски влогове; за сключване на сделки или за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни; по заявления за приемане и отказ от наследство. Документи да разглеждане от дежурен съдия се приемат в служба „Регистратура ГО“ – ет. 2. Той се произнася в същия ден по всички искания, постъпили до 11.30 ч., а по постъпилите след този час – на следващия ден.

Антония Светлинова

Съдия

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Весела Гълъбова

Съдия

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Виолета Кожухарова

Съдия

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Камелия Василева

Съдия

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Пламен Танев

Съдия

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Александър Цветков

Съдия, титуляр на VII състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Ралица Райкова

Съдия, титуляр на VІІІ състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Насуф Исмал

Съдия, титуляр на  IX състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Марина Георгиева

Съдия, титуляр на X състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Десислава Йорданова

Съдия, титуляр на  XII състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Даниела Павлова

Съдия, титуляр на  XIV състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Евгения Мечева

Съдия, титуляр на  XLVI състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Димитър Димитров

Съдия, титуляр на XLIX състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Кристиана Кръстева

Съдия, титуляр на XIX състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Йоана Вангелова

Съдия, титуляр на  XVIII състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Иван Стойнов

Съдия, титуляр на XVII състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Любомир Нинов

Съдия, титуляр на XXXI състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Мартин Стаматов

Съдия, титуляр на XL състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Мирослава Данева

Съдия, титуляр на XXXV състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Моника Жекова

Съдия, титуляр на XLII състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Нела Кръстева

Съдия, титуляр на XXXIII състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Орлин Чаракчиев

Съдия, титуляр на XX състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Таня Кунева

Съдия, титуляр на L състав 

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Румяна Христова

Съдия, титуляр на XVI състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Татяна Лефтерова

Съдия, титуляр на XLIII състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Христина Колева

Съдия, титуляр на XXXIX състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Магдалена Давидова-Янева

Съдия, титуляр на XXXIV състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Елена Николова

Съдия, титуляр на XXX състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Ивалена Димитрова

Съдия, титуляр на LII състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Неделина Маринова

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Атанаска Маркова

Съдия, титуляр на XXVI състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Елена Стоилова

Съдия, титуляр на LI състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Добрина Петрова

Съдия, титуляр на XLVIII състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Виляна Михалева

Съдия, титуляр на XXV състав

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация