C C C C A+ A A- X

Съдебни помощници

Обява

Длъжностни характеристики

Необходими документи

Методика за оценяване на кандидатите

Протокол от заседание на комисия за допускане на кандидати за участие в конкурс за 5 щатни бройки за длъжността „съдебен помощник"

На вниманието на участниците в конкурса за съдебни помощници в РС –Варна.

Протокол от 26.10.2021г. на комисията по провеждане на конкурса за длъжността „Съдебен помощник“ в Районен съд Варна – Гражданско отделение

Казус с отговори

Протокол за окончателно класиране за длъжността съдебен помощник в Гражданско отделение

Протокол от 03.11.2021г. на комисията по провеждане на конкурса за длъжността „Съдебен помощник“ в Районен съд Варна – Наказателно отделение

Казус с отговори (Наказателно отделение)

Протокол за допълване на протокола от 03.11.2021 за допускане до устен изпит на кандидатите за длъжността "съдебен помощник" в НО протокол писмени работи -2021- допълване

Протокол за окончателно класиране за длъжността съдебен помощник в Наказателно отделение

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация